Informacje dla osób niesłyszących i głuchoniemych - Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dla osób niesłyszących i głuchoniemych

Informacja dla osób niepełnosprawnych

 

Informacja dla interesantów Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie
posługujących się językiem migowym

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) - źródło: ISAP. Wychodząc naprzeciw potrzebom interesantów Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie informujemy, że zapewnia się usługi pozwalające na komunikowanie się osobom głuchoniemym za pośrednictwem środków wspierających komunikację:

  • poczta elektroniczna: dyzurny-mogilno@bg.policja.gov.pl
  • faks: 47 75 272 47
  • wiadomość SMS wysłana na numer telefonu: 697-052-112 (odbierana przez dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy i przekazywana wg właściwości miejscowej do właściwej jednostki Policji). Osoby wysyłające SMS muszą podać swoje dane personalne, miejsce zdarzenia oraz okoliczności zdarzenia (np. wypadek, kradzież, pożar, zasłabnięcie). Koszt wysłania wiadomości SMS według aktualnego cennika taryfy danego operatora.

Osoba uprawniona ma prawo skorzystania z pomocy osoby przybranej. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.).

Pomocy w obsłudze interesantów udziela Społeczna Powiatowa Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Mogilnie.  

Osoba uprawniona ma prawo korzystania z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie Powiatowej Policji w Mogilnie lub w podległych komisariatach i posterunku Policji (z wyłączeniem sytuacji nagłych), z podaniem proponowanego terminu wizyty. W tym celu należy złożyć wniosek:

  • telefonicznie 47 75 272 00
  • faksem na numer: 47 75 272 47
  • mailem na adres: dyzurny-mogilno@bg.policja.gov.pl
  • poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu: 697-052-112.

Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) jest bezpłatna.

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego województwa kujawsko-pomorskiego dostępny jest na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Rejestr tłumaczy języka migowego PZG dostępny jest również na stronie Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 22.09.2015
Data modyfikacji 04.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Ćwikliński
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Ćwikliński Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Ćwikliński
do góry