Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W MOGILNIE
 
podinspektor Przemysław Tulibacki
adres e-mailowy: przemyslaw.tulibacki@bg.policja.gov.pl
 
====================================================================
 
 
 
PIERWSZY ZASTĘPCA
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI
W MOGILNIE
podinspektor Tomasz Rybczyński

kontakt e-mailowy: tomasz.rybczynski@bg.policja.gov.pl

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI
W STRZELNIE
 

nadkomisarz Jacek Klemens

ZASTĘPCA KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI

W STRZELNIE