Niezbędne informacje dla skarżącego - Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Niezbędne informacje dla skarżącego

Niezbędne informacje dla skarżącego

Art. 225 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego

 

„Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych”.

 

„Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo tej ujawnia prawnie chronione informacje.”

 

 

J. Borkowski, w:Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

Metryczka

Data publikacji 20.04.2018
Data modyfikacji 20.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Bartecki
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Bartecki
do góry