Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO - Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Mogilnie.

Kontakt:

ul. Rynek 6, 88-300 Mogilno

tel. (52) 315 95 00 w dni urzędowania organu w godzinach 8:00 – 15.00  

faks numer (52) 315 95 47


 • Komendant Powiatowy Policji wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  Adres mailowy: iod.kpp-mogilno@bg.policja.gov.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana petycję.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.
 • Pani/Pana dane osobowe:
  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.
 • Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

 

Metryczka

Data publikacji 26.06.2018
Data modyfikacji 26.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Ćwikliński Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Ćwikliński
do góry