Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, udostępnionej przez Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie

 

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej:

1.  Zobowiązuje się do informowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: "Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie".

2.  Zobowiązuje się do wskazania daty pozyskanej informacji.

3.  Zobowiązuje sie do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Powiatową Policji w Mogilnie danej informacji.

4.  Zobowiązuje się, przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej od Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie fromy, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom.

5.  Zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystnia na innych warunkach niż wskazane wyżej bądź z ich pominięciem, wówczas należy złożyć stosowny wniosek.

Zakres odpowiedzialności Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie za przekazywane infomacje 

Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji sektora publicznego następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komendant Powiatowy Policji w Mogilnie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę lub innych użytkowników.

Metryczka

Data publikacji 13.07.2016
Data modyfikacji 13.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Ćwikliński Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Ćwikliński
do góry