Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego pozwala na nakładanie opłat przy realizacji wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Zgodnie z ustawą informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego  w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie. 
Na żądanie wnioskodawcy, wskazywany  jest sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego wniosku.

Przy ustalaniu ewentualnej  opłaty przez Komendę Powiatową Policji w Mogilnie będą brane pod uwagę takie czynniki jak:

·    liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych,

·    czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,

·    koszty materiałowe (np. papier, nośniki informatyczne),

·    koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

Metryczka

Data publikacji 13.07.2016
Data modyfikacji 13.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Ćwikliński Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Ćwikliński
do góry